מפגש 116: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | כיצד אנחנו רוצים להיות לאחר יציאתנו ממצרים?

by Rony Akrich

הכרח זה להחליט ולבחור, וכל מה שבא בעקבותיו – מטילים אימה.
לכן, יש המעדיפים להתמסר, מרצונם החופשי, למסגרות כובלות ולמנהיג חזק, המשחררים אותם מן החרדות ומן הקשיים הכרוכים בבחירה החופשית.
בני אדם נוטים לחפש את המובן של חייהם מתוך פנייה אל סמכות חיצונית.
הם מצפים להיות מובלים ומונהגים; קל להם לוותר על הקול הפנימי ולקבל, מן המוכן, תשובות מהחוץ.
צורות שיעבוד מן הסוג הזה מתקיימות, ואפילו משגשגות, בחברה הפתוחה, החופשית והדמוקרטית של היום, לא פחות (ואולי אפילו יותר) מאשר במשטרים טוטליטריים.

Related Videos