מפגש 118: החזן מאור דבח – היהדות הקראית, היהדות המקורית » מאת –

by Rony Akrich

דבח הוא שליח ציבור, חזן, מוהל ושוחט בקהילה הקראית בארץ.
פירוט ההרצאה: אודות היהדות הקראית, מאין התחילה והתפתחותה לאורך ההיסטוריה, יסודות ההלכה , ההבדלים בפרשנות התורה בין הזרמים, בית הכנסת הקראי, לוח השנה והמועדים, מעמד האישה אל מול הגבר ומצב הקהילה כיום וכיצד נתפסת אל מול השלטון והרבנות הראשית.

Related Videos