מפגש 119: גב’ תמר מצ’אדו רקנאטי – המוזיקה ככלי תעמולה ושליטה: מוזיקה בגרמניה הנאצית

by Rony Akrich
0 comment