מפגש 12: גברת קטי ביסראור אייאש – האם יש פיתרון לעיגון ולמסורבות גט?

by Rony Akrich