מפגש 12: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | הכרת ה’, הוכחות ומדע מודרני

by Rony Akrich