מפגש 120: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | מרד יהודי התפוצות ומרד בר כוכבא

by Rony Akrich

מסכם ד »ר פלג,
« מתאים מאוד לנמשל שבו האימפריה הרומית הייתה מאוימת בידי הנצרות, שרצתה להכחיד את סדרי העולם הפגאני ולרשת את מקומה. במשל זה אנו רואים את שיתוף הפעולה בין הקורא המצרי לאריה, כלומר בין היהדות לקיסרות הרומית, כאשר האריה ניצל מחנק בידי הקורא המצרי, בעוד זה איננו מקבל את שכרו ורק ניצל מלועו של האריה. הנמשל הוא שיתוף הפעולה בין היהודים לאימפריה הרומית בבניין ירושלים וההיכל. מטרת הדריאנוס הייתה לבנות היכל צנוע ועזרה קטנה ולא להרשות לבנות מחדש את ההיכל ההרודיאני, על כל הפאר וההדר שהיה בו »

Related Videos