מפגש 121: גב’ יעל דוד טואטי – זכויות יהודי התפוצות במדינת היהודים… וחובותיהם!

by Rony Akrich

מדינת ישראל הפכה את נושא העלייה לנושא פוליטי ולפיכך כל הפעולות הם חלק מהמשחק הפוליטי. לצערו אין ראייה לטווח ארוך והבנה של ההחלטות האלו על העלייה. פרבר התייחס לתזכיר החוק בנושא הגיור שעלול לשרוף את הקשר עם יהדות ארצות הברית ולהביא למחיקת הגדרת היהדות של אלפי יהודים. עוד התייחס למאות אלפי צעירים שהגיעו במשך השנים לארץ בתכנית תגלית ומסע, שרובם כשירצו להעלות יקבלו סתירת לחי. מדינת ישראל אומנם תאפשר את עלייתם אך תקבע שהם אינם יהודים.

Related Videos