מפגש 121: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | הקדושה: תכונה נתונה או נובעת מפעילות אנושית?

by Rony Akrich