מפגש 121: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | הקדושה: תכונה נתונה או נובעת מפעילות אנושית?

by Rony Akrich
0 comment

את מושג הקדושה אפשר להבין על ידי היפוכה של הקדושה, ומרבית ההפכים נוגעים למקומות שלוחי הרסן ומלאי התאווה שבנשמת האדם.
הפרזה במין, גרגרנות, שנאת זרים ו »האחר » ואגואיזם צרוף שלא רגיש כלל למצוקות הזולת ועוד. כדי להתגבר על התופעות האלה, צריכים היחיד והכלל ריסון.

Related Videos