מפגש 124: נצ »מ (בדימוס) גדעון מור – « שומר החומות », מבצע או מלחמה?

by Rony Akrich

מדינה ריבונית היא מדינה בעלת טריטוריה מוגדרת עליה מוחלת ריבונות פנימית וחיצונית, אוכלוסייה קבועה, ממשלה, עצמאית (אינה תלויה או כפופה למדינות או למעצמות אחרות), וכן בעלת הזכות לכונן יחסים דיפלומטיים עם מדינות ריבוניות אחרות.

אמנם מדינות ריבוניות יכולות להתקיים לכאורה מבלי שמדינות אחרות יכירו בהן, אך הכרה שכזו היא אחת הקריטריונים במשפט הבינלאומי להתקיימותה של מדינה. מדינות שלא הוכרו ככאלה על ידי מדינות אחרות, לא תוכלנה למעשה לכרות הסכמים או לקיים יחסים עם מדינות ריבוניות אחרות.

Related Videos