מפגש 125: מר אריאל אסף – סיור וירטואלי בשילה הקדומה | לגלות את עיר הבירה הראשונה של עם ישראל

by Rony Akrich

שילה – אחד האתרים החשובים ביותר בהר המרכזי של ארץ-ישראל -היתה המרכז המקודש של שבטי ישראל בתקופת ההתנחלות והשופטים. במשך זמן רב עמד בשילה המשכן שבתוכו ניצב ארון-הברית. המקום אינו נזכר במקורות המצריים המביאים רשימות של ערים חשובות בארץ-ישראל בתקופת הברונזה (הכנענית) המאוחרת, ערב ההתנחלות הישראלית, אך בספרות המקראית, המתארת את תקופת ההתנחלות והשופטים, מופיע שמה של שילה פעמים רבות.

Related Videos