מפגש 126: מאור עובדיה – העובדות ההיסטוריות שברקע יציאת מצרים

by Rony Akrich

איש הייטק וחוקר מקרא גאוני להרצאה מרתקת הלשון המעטה!!
…נוסף על כך המחקר הארכאולוגי מראה כי בערוב ימיו של רעמסס השני הופיעו לפתע בארץ ישראל מאות יישובים חדשים. יישובים אלו נבנו ממזרח למערב באופן שנראה ככניסה אל הארץ של אוכלוסייה בעלת מאפיינים חומריים שונים מן הכנענים (לדוגמה, הם לא אכלו חזיר ולא עבדו פסלים). בסביבות התקופה שבה מופיעים יישובים אלו תיארה תעודה מצרית אשר כתב בנו של רעמסס השני, מרנפתח, כי יש בכנען קבוצה המכונה ‘ישראל’. באותה תקופה עצמה חרבה העיר הכנענית האדירה חצור ונבנה המזבח אשר גילה לימים פרופסור אדם זרטל בהר עיבל ותואם לתיאור בספר דברים ויהושע.

Related Videos