מפגש 126: מאור עובדיה – העובדות ההיסטוריות שברקע יציאת מצרים (השלמה)

by Rony Akrich