מפגש 127: הרב אורי שרקי – ישמעאל בן אברהם, מי ומה הוא?

by Rony Akrich