מפגש 127: פרופ’ יואל אליצור – שמות מקומות עתיקים שנשתמרו בפי הערבים בארץ (הבחינה הלשונית)

by Rony Akrich

פרופ’ יואל אליצור הוא מרצה במוסדות אקדמיים שונים: ראש החוג ללימודי ארץ ישראל במכללת הרצוג שבאלון שבות, וראש אשכול לימודי ארץ ישראל במכללה ירושלים. חבר באקדמיה ללשון עברית ומשמש כנציג מטעמה בוועדת השמות הממשלתית.

Related Videos