מפגש 129: הרב זאב סולטנוביץ’ – מאמר הדור בכתבי הרב קוק, אז והיום #3

by Rony Akrich