מפגש 13: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | חוויה מול השגה

by Rony Akrich