מפגש 131: הרב זאב סולטנוביץ’ – מאמר הדור בכתבי הרב קוק, אז והיום #5

by Rony Akrich