מפגש 132: הרב שמואל עוזיאל – עיון במחשבת מניטו: מעמד הר סיני – היה לכתחילה או בדיעבד?

by Rony Akrich

הוא מלמד פילוסופיה יהודית בכלל והגות יהודית מודרנית בפרט (מניטו, רוזנצווויג, השל, רי »ד סולובייצ’יק ועוד) במוסדות שונים בארץ. בימים אלו הוא דוקטורנט לפילוסופיה יהודית. שמואל למד הנדסה והתמחה בבינה מלאכותית, למד גם בישיבה, וסיים תואר שני בפילוסופיה יהודית. הוא הוציא לאור את הספר « אור הנערב » לר’ משה קורדובירו במהדורה מתוקנת עפ »י כת »י. עבודת המחקר שלו עוסקת בפילוסופיה האריסטוטלית של המהר »ל מפראג.

Related Videos