מפגש 132: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | נכותו של מפיבושת ויחסו של דוד לבעלי מום

by Rony Akrich
0 comment

השיעור מוקדש לכבודה ולהצלחתה של חברת הכנסת החדשה גב’ שירלי פינטו קדוש (חרשת)
המקרא וההלכה מלאים חוקים ותקנות העוסקים בהגנה וסעד למגזרים מוחלשים מבחינה חברתית או כלכלית:
גרים (הפועלים הזרים של ימי התנ »ך), אלמנות ויתומים שאין מי שיפרנס אותם, עבדים ושפחות, עניים, ואף בני שבט לוי שאין להם נחלה משלהם.
כל מגזר ומגזר נמנה בשמו פעמים רבות וזוכה לציוויים מפורשים, הן לגבי הקשיים שאסור להערים עליו והן לגבי העזרה שצריך לתת לו.
רק מגזר אחד בולט בהיעדרו – נכים ובעלי מום.

Related Videos