מפגש 134: הרב זאב סולטנוביץ’ – מאמר הדור בכתבי הרב קוק, אז והיום #8

by Rony Akrich

זאב סולטנוביץ מומחה להיסטוריה והיסטוריוסופיה ומרצה בבית מורשת אצ »ג ובמכללה למדינאות יהודית.
« ודור בעל רוח גדול חפץ ומוכרח לחפוץ, בכל מקום שהוא פונה, לשמע דברים גדולים. ועיקר הגדולה של הדברים, הוא שיהיו מסוימים ומבוררים, עם גדלם רחבם והקיפם. המטרות היותר פנימיות, שהשרשרת של כל החיים המוסריים, הדתיים והלאומיים, וכל התלוי בהם, אחוזה בהן, תהיינה מבוררות לפניו, עד כמה שהוא יכול לשער ועד כמה שכח ברורו יכול להגיע. ומה שלא יוכל להגיע ולברר, מכל-מקום יחפוץ למצוא בהם רגש והלך נפש, למען ימצא חיים בלבבו בזיו גדלם והדרם. והדברים הנמוכים והפשוטים לבדם, אע »פ שהם מלאי אמת וצדק, לא יספיקו לו, לא ימצא בהם מנוח. « 

Related Videos