מפגש 136: הרב זאב סולטנוביץ’ – מאמר הדור בכתבי הרב קוק, אז והיום #10

by Rony Akrich