מפגש 137: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | הרצח הפוליטי הראשון בישראל

by Rony Akrich

מלחמות אזרחים הן אחת התוצאות של אי יכולת של חברה להגיע לכלל הסכמה על הדרך בה היא רוצה לפתור בעיה פוליטית מסוימת.
כאשר אין המערכת יכולה לבטא את עצמה בצורה פוליטית היא פונה לאלימות.
כאשר ישנו צד אחד במדינה אשר קורא תגר על המערכת השלטונית ומנסה למשוך אליו את המסה הקריטית של תושבי המדינה אזי על השלטון להתמודד עם קוראי התגר הללו.
במהלך המאבק הזה הצדדים עלולים לפנות לאלימות על מנת להשליט את סדר היום הפוליטי שלהם על המדינה – זוהי אלימות פוליטית.
מלחמות אזרחים הן אחת הביטויים לאלימות פוליטית שמתבטאת גם בטרור, לוחמת גרילה, התקוממות עממית, טרור אישי .
כל אלה הן פעולות אלימות שבאות להשיג מטרה פוליטית וזאת במקום השימוש הרגיל של פוליטיקה

Related Videos