מפגש 138: הרב זאב סולטנוביץ’ – מאמר הדור בכתבי הרב קוק, אז והיום #12

by Rony Akrich