מפגש 142: ד »ר יצחק אדה – משבר הדיור בישראל 2021

by Rony Akrich
0 comment

רבות דובר בשנים האחרונות על המשבר בשוק הדיור בישראל, על הסיבות למשבר ועל דרכים, שיטות ואמצעים להביא לפתרונו. אולם, למרות הניסיונות המרובים, טרם נמצא פתרון כולל ומקיף שמייצר שינוי משמעותי בשטח. הסיבות למשבר הדיור הן רבות וכוללות תהליכים מקומיים לצד תהליכים גלובליים הקשורים בגידול אוכלוסין, עליית קרנן של הערים, שינויים בשוק העבודה, התפתחויות טכנולוגיות ועוד. השיח הדומיננטי מתייחס למשבר הדיור כמשבר בהיצע יחידות דיור חדשות ובאספקתן הסדירה לשוק.

Related Videos