מפגש 142: הרב זאב סולטנוביץ’ – מאמר הדור בכתבי הרב קוק, אז והיום #16

by Rony Akrich

ההערכה המדויקת ביסוד החיים הרוחניים, כמו ביסוד החיים המוחשים, היא נושאת עליה את כל רוח החיים, שמהותו היא ההכללה של כללות החיים בכל חלק וחלק היותר זעיר והיותר קטן שבהם. וזהו הכלל הגדול של המתכנת השומרת את מדתה, שלא יתבטל כח האחדות ממנה גם כשהיא לחצאין.
יתכן שג »כ כשאחת מכל סמניה אינה ע »פ המתכנת, שאז אין היחסיות של הכללות קימת ע »פ כללותה של הארת החיים העליונים, הלקוחים מזיו העליון שתפארת עולם של ההתאמה הגמורה זורחת עליה ואי אפשר שילך עמה באפן כזה אור שפעת החיים המקוריים

Related Videos