מפגש 146: הרב זאב סולטנוביץ’ – מאמר הדור בכתבי הרב קוק, אז והיום #20

by Rony Akrich

במדה כזאת המאסרים השכליים והמוסריים מתפתחים, החיים זורחים במילואם, « קול רנה וצהלה באהלי צדיקים ימין ד’ עושה חיל ימין ד’ רוממה, ימין ד’ עושה חיל ». כל הנטיות הטבעיות עומדות הכן בהרחבתן למלא את התפקיד האלהי הטוב והנאור, וכל המחשבות השכליות הנן המאורות הגדולים להזריח אורם על כל ארצות החיים של « אורח צדיקים כאור נוגה ההולך ואור עד נכון היום ». על-כן אין שום כח נדח, אין שום מחשבה נדכאת, כי-אם הכל מאיר הכל חי והכל מוכן ומזומן לשרת עם מלאכי השרת ולשורר עם כל אראלי שחק, להשביע לכל חי רצון ולהרבות האושר הכללי והפרטי של שמחת ד’ במעשיו, כשהם מתעלים ומתברכים, כשהם שמחים ומתמלאים זיו, אין עצב ותוגה, אין שטן ואין פגע רע, רק סוכת שלום פרושה וחופת כבוד חופפת על כל רגש חיים, על כל נטיה ומחשבה, על כל מעשה ומפעל.

Related Videos