מפגש 149: ד »ר יהודית קליק – זרים ואוהבים | יחסי יהודים עם שכניהם בממלכת פולין-ליטא »

by Rony Akrich

ד »ר יהודית קליק, חוקרת במכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב ומלמדת באוניברסיטה העברית. מתמחה בתולדות מזרח אירופה ויהודיה עד העת החדישה.
היבטיהן של חיי החברה היהודית בפולין במאות הט’ז-הי’ח, היבטים שאינם מוכרים או שטרם נבדקו עד תום.
העובדות, המסקנות וההכללות המובאות יש להן נגיעה בענייני החברה היהודית, והן מוצגות בזיקה אל הגורמים שעיצבו את מצבו של הציבור היהודי שהתרכז בממלכת פולין-ליטא ושהיה בזמנו הגדול ביותר בעולם.
מבנה היחסים שבין החברה היהודית ובין האוכלוסייה הפולנית, שחיו בשכנות קרובה בתקופה הזאת, נושא שעד כה נחקר אך מעט, על אף העובדה שהיחסים בין הפולנים לבין היהודים היו גורם שעיצב במידה ניכרת את מצב היהודים בארץ זו.
ההבדלים התרבותיים שבין היהודים ובין הלאומים האחרים שחיו בממלכת פולין דאז, ועל ההבדלים במבנה החברתי ובמבנה התעסוקה שביניהם.

Related Videos