מפגש 15: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | השאיפה מעבר לעצמיות

by Rony Akrich