מפגש 150 (פורים): ד »ר גבריאלה בן שמואל– מה עשה מרדכי היהודי בשושן הבירה?|האם עם ישראל מפחד מהגאולה?

by Rony Akrich