מפגש 152: ד »ר אלכסנדר אוצ’יטל – האגדות על אלכסנדר הגדול בתלמוד

by Rony Akrich

לרוב פרסומו של אלכסנדרוס בפי עמי המזרח יחסו לו שיחות רבות הכוללות דברי מוסר ומשלי חכמה וביניהם האגדה הנפלאה ע »ד עשר השאלות ששאלו לזקני הנגב (תמיד ל »א:). וכבר העיר בעל « מאור עיניים » (פ »י) כי כעין אלה שו »‘ת על הנהגות אדם ותכונותו זכר פלוטרכו (Plutarch) בספרו « חיי אלכסנדרוס » מה שדובר בינו ובין עשרה חכמי הודו אשר מרדו בו.

Related Videos