מפגש 153: ד »ר יגאל בן נון – תמיהות לאסטלת מישע מלך מואב

by Rony Akrich