מפגש 155: נצ »מ (בדימוס) גדעון מור – אתגרים לריבונות ישראל במזרח ירושלים

by Rony Akrich