מפגש 157: אריאל אסף – קשיי השמיטה ראשונה במושבה מזכרת בתיה (1889)

by Rony Akrich