מפגש 157: הרב זאב סולטנוביץ’ – עליית האסלאם והתפשטותו והיחס אל היהודים

by Rony Akrich