מפגש 16: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | האמונה הפרדוקסלית

by Rony Akrich