מפגש 160: הרב זאב סולטנוביץ’ – המנדט הבריטי, כנגד היהודים או בעד הערבים?

by Rony Akrich