מפגש 161: ד »ר עמנואל שיבר – המסורת היהודית בנוגע לחיבור התנ »ך

by Rony Akrich