מפגש 161: הרב זאב סולטנוביץ’ – המציאות הערבית בארץ ישראל אל מול הלאומיות היהודית

by Rony Akrich