מפגש 163: ד »ר יגאל בן נון – גילוי ספר התורה בימי יאשיהו | הזיקה בין ספר דברים לספר מלכים

by Rony Akrich