מפגש 168: הרב זאב סולטנוביץ’– גוש אמונים כתנועה חברתית דתית לאומית הפועלת להתיישבות ישראלית בכל הארץ

by Rony Akrich