מפגש 169: הרב זאב סולטנוביץ – « שלום עכשיו » כתנועת שמאל ישראלית להשגת שלום צודק עם העם הפלסטיני

by Rony Akrich