מפגש 17: גב’ יעל דוד טואטי – חבר, אתה חסר. האמנם?

by Rony Akrich