מפגש 170: הרב זאב סולטנוביץ – « שלום עכשיו » כתנועת שמאל ישראלית ציונית ותנועת שלום אנטי ציונית

by Rony Akrich