מפגש 170: הרב שמואל עוזיאל – האם יש מקום לטיעונים דתיים במרחב הפוליטי הליברלי?

by Rony Akrich