מפגש 176: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | מה היה חטאם של דור הפלגה – אחדות או אחידות?

by Rony Akrich