מפגש 177: ד »ר גבריאלה בן שמואל – להתחיל מבראשית | על התחלות, סיומים וסגירת מעגלים

by Rony Akrich