מפגש 178: גב’ אופירה הלוי – הר הבית, סלע המחלוקת או סלע השלום? | סיפור אישי של עיתונאית « מעריב »

by Rony Akrich