מפגש 178: ד »ר דותן גורן – ראשיתו של הסטטוס קוו בהר הבית?

by Rony Akrich

מחקריו מתמקדים בהתיישבות היהודית בארץ-ישראל בעת-החדשה ובמאמצים היהודיים לקניית אחיזה במקומות הקדושים. מחבר הספר « ובא לציון גואל ». הנושא: « ראשיתו של הסטטוס קוו בהר הבית? »
מהו הסטטוס-קוו בהר הבית ומתי הוא התחיל? מדובר באחד משורשיו המהותיים של הסכסוך היהודי-ערבי בארץ-ישראל המלווה אותנו יומיום בחיינו. בחינה היסטורית מלמדת כי תהליכי עיצוב הזיכרון הקולקטיבי של היישוב היהודי בסוגיה ניטעו במדיניות מתמשכת הן מצד הממסד הרבני על שלל זרמיו במישור ההלכתי והן מצד ההסתדרות הציונית והנהגתה הפוליטית במישור המדיני בתקופת ‘המדינה שבדרך’.

Related Videos