מפגש 180: הרב זאב סולטנוביץ’ – ספרו של הרב סעדיה גאון ‘אמונות ודעות’

by Rony Akrich