מפגש 181: הרב זאב סולטנוביץ’ – ספרו של הרב סעדיה גאון ‘אמונות ודעות’ (המשך)

by Rony Akrich